Савинська громада
Харківська область, Ізюмський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про селищний бюджет на 2022 рік

Дата: 28.12.2021 15:05
Кількість переглядів: 452

САВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІ сесія VIIІ скликання

 

  РІШЕННЯ

                   

«23»  грудня  2021 року                                  Савинці                                                    №  957 -VIІI

 

 

Про селищний бюджет на 2022 рік

(20550000000)

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік, рішення обласної ради від 21 грудня 2021 року     № 336-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік»,  селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі  74 988 386 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 74 021 077 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 967 309 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі   74 988 386 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 74 021 077  гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 967 309 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 318 290 гривень, що становить 0,43 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право виконавчому комітету Савинської селищної ради проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів у період між сесіями селищної ради на підставі розпоряджень селищного голови, за умови погодження з постійною комісією з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю з наступним внесенням змін до рішення «Про селищний бюджет на 2022 рік».

4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 5 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади є видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

соціальне забезпечення  (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

8. Дозволити Савинській селищній раді в особі селищного голови здійснювати на конкурсних засадах  в межах поточного бюджетного періоду розміщення тимчасово вільних залишків коштів бюджету селищної територіальної громади на рахунках в державних  банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

9. Надати право фінансовому управлінню Савинської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Головними розпорядниками коштів бюджету селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому управлінню Савинської селищної ради  протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечувати доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечувати взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету),  до погашення такої заборгованості.

5) забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

13. Керуючись частинами 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади:

1) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Савинської селищної ради, погодженим з постійною комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Савинської селищної ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

14. Надати право постійній комісії з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю  Савинської селищної ради на здійснення у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади у виняткових випадках розподіл та перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх  бюджетних призначень у період між сесіями селищної ради на підставі розпоряджень селищного голови з наступним внесенням змін до рішення «Про селищний бюджет на 2022 рік».

Внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань селищного бюджету надавати органам державної казначейської служби.

15. Надати право селищному голові укладати від імені  територіальної  громади смт Савинці, селищної ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань, віднесених до виключної компетенції  ради,  подавати їх  на затвердження Савинській селищній раді.   

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки № 1, 3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Загальному відділу Савинської селищної  ради (Світлана Білокудря) опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Вісті Балаклійщини», оприлюднити шляхом розміщення повного тексту на офіційному сайті www.savynska-gromada.gov.ua.

19.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, управління комунальною власністю                   (Юрій РУДЕНКО).

 

 

Селищний голова                                                    Юрій Матвієнко

 

 

      Додаток №1
      до рішення сесії Савинської селищної ради
      Про селищний бюджет на 2022 рік
      Рішення Савинської селищної ради № 957-VIІI від 23.12.2021 року
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік
20550000000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   31 517 996,00 31 498 219,00 19 777,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   12 758 280,00 12 758 280,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12 686 280,00 12 686 280,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11 536 280,00 11 536 280,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 890 000,00 890 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   72 000,00 72 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  72 000,00 72 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 693 795,00 2 693 795,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 360 750,00 360 750,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 750,00 750,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 331 450,00 2 331 450,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 2 220 000,00 2 220 000,00 0,00 0,00
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 1 595,00 1 595,00 0,00 0,00
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 1 595,00 1 595,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 14 886 144,00 14 886 144,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 6 366 144,00 6 366 144,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 12 744,00 12 744,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 920 400,00 3 920 400,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 644 000,00 644 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   8 520 000,00 8 520 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 680 000,00 2 680 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 5 840 000,00 5 840 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  19 777,00 0,00 19 777,00 0,00
19010000 Екологічний податок  19 777,00 0,00 19 777,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 19 446,00 0,00 19 446,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  312,00 0,00 312,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19,00 0,00 19,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   978 936,00 31 404,00 947 532,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   1 120,00 1 120,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   1 120,00 1 120,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1 120,00 1 120,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30 284,00 30 284,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   384,00 384,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   84,00 84,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   300,00 300,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   947 532,00 0,00 947 532,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  947 532,00 0,00 947 532,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  916 110,00 0,00 916 110,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 31 422,00 0,00 31 422,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
32 496 932,00 31 529 623,00 967 309,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   42 491 454,00 42 491 454,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   42 491 454,00 42 491 454,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 17 267 700,00 17 267 700,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 17 267 700,00 17 267 700,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24 041 300,00 24 041 300,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 041 300,00 24 041 300,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 998 800,00 998 800,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 998 800,00 998 800,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 183 654,00 183 654,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 19 714,00 19 714,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 163 940,00 163 940,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 74 988 386,00 74 021 077,00 967 309,00 0,00
 

Секретар селищної ради

 

Ірина Плотнікова

 

                          Додаток №3
                          до рішення сесії Савинської селищної ради
                          Про селищний бюджет на 2022 рік
                          Рішення Савинської селищної ради № 957-VIІI від 23.12.2021 року
  РОЗПОДІЛ
  видатків місцевого бюджету на 2022 рік
  20550000000                          
  (код бюджету)                          
                                  (грн.)
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
  оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  0200000     Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 68 885 631,00 68 511 933,00 46 132 149,00 10 475 890,00 373 698,00 967 309,00 0,00 947 532,00 15 970,00 0,00 19 777,00 69 852 940,00
  0210000     Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 68 885 631,00 68 511 933,00 46 132 149,00 10 475 890,00 373 698,00 967 309,00 0,00 947 532,00 15 970,00 0,00 19 777,00 69 852 940,00
    0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 12 697 929,00 12 697 929,00 10 073 852,00 286 899,00 0,00 31 422,00 0,00 31 422,00 0,00 0,00 0,00 12 729 351,00
  0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 12 103 887,00 12 103 887,00 9 586 932,00 286 899,00 0,00 31 422,00 0,00 31 422,00 0,00 0,00 0,00 12 135 309,00
  0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 594 042,00 594 042,00 486 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 042,00
    1000   ОСВІТА 47 571 560,00 47 571 560,00 32 253 771,00 7 102 257,00 0,00 916 110,00 0,00 916 110,00 15 970,00 0,00 0,00 48 487 670,00
  0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 551 348,00 5 551 348,00 3 370 260,00 1 077 651,00 0,00 344 818,00 0,00 344 818,00 0,00 0,00 0,00 5 896 166,00
  0211021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16 398 907,00 16 398 907,00 8 045 149,00 5 832 803,00 0,00 534 354,00 0,00 534 354,00 0,00 0,00 0,00 16 933 261,00
  0211031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 24 041 300,00 24 041 300,00 19 705 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 041 300,00
  0211080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 1 560 291,00 1 560 291,00 1 121 711,00 191 803,00 0,00 36 938,00 0,00 36 938,00 15 970,00 0,00 0,00 1 597 229,00
  0211200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 19 714,00 19 714,00 10 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 714,00
    3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2 529 548,00 2 529 548,00 1 802 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 529 548,00
  0213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  0213033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 75 750,00 75 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 750,00
  0213035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 46 200,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,00
  0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  2 201 208,00 2 201 208,00 1 802 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 208,00
  0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 205 190,00 205 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 190,00
    4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 3 072 123,00 3 072 123,00 1 934 479,00 665 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072 123,00
  0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 649 506,00 649 506,00 478 951,00 64 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 506,00
  0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 422 617,00 2 422 617,00 1 455 528,00 600 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 422 617,00
    6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 2 640 773,00 2 640 773,00 67 627,00 2 421 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640 773,00
  0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 640 773,00 2 640 773,00 67 627,00 2 421 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640 773,00
    7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 373 698,00 0,00 0,00 0,00 373 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 698,00
  0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 373 698,00 0,00 0,00 0,00 373 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 698,00
    8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 777,00 19 777,00
  0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 777,00 19 777,00
  3700000     Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області 5 135 446,00 5 135 446,00 1 200 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135 446,00
  3710000     Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області 5 135 446,00 5 135 446,00 1 200 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135 446,00
    0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 468 774,00 1 468 774,00 1 200 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468 774,00
  3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 468 774,00 1 468 774,00 1 200 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468 774,00
    9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 3 666 672,00 3 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666 672,00
  3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 666 672,00 3 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666 672,00
  X X X УСЬОГО 74 021 077,00 73 647 379,00 47 332 845,00 10 475 890,00 373 698,00 967 309,00 0,00 947 532,00 15 970,00 0,00 19 777,00 74 988 386,00
      Секретар селищної ради   Ірина Плотнікова    

 

          Додаток №5
          до рішення сесії Савинської селищної ради
          Про селищний бюджет на 2022 рік
          Рішення Савинської селищної ради № 957-VIІI від 23.12.2021 року
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
20550000000
        (код бюджету)    
  1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
              (грн.)
  Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
Усього
  1 2 3
  І. Трансферти до загального фонду бюджету
  41020100 Базова дотація 17 267 700,00
  99000000000 Державний бюджет України 17 267 700,00
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 041 300,00
  99000000000 Державний бюджет України 24 041 300,00
  41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 998 800,00
  20100000000 Обласний бюджет Харківської області 998 800,00
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 19 714,00
  20100000000 Обласний бюджет Харківської області 19 714,00
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 163 940,00
  20100000000 Обласний бюджет Харківської області 163 940,00
  ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
  Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 42 491 454,00
  Х загальний фонд 42 491 454,00
  Х спеціальний фонд 0,00
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
              (грн.)
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього
  1 2 3 4
  І. Трансферти із загального фонду бюджету
  3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 666 672,00
  20524000000   Бюджет Балаклійської міської територіальної громади 3 666 672,00
  ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
  Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 3 666 672,00
  Х загальний фонд 3 666 672,00
  Х спеціальний фонд 0,00
    Секретар селищної ради   Ірина Плотнікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь