Савинська громада
Харківська область, Ізюмський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про роботу комісії

Затверджено  розпорядженням начальника Савинської селищної військової адміністрації

      від 20 червня 2023 року№ 122

 

Положення

про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

 

 1. Це Положення визначає порядок організації роботи Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Комісія).
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (далі - Порядок), постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381» від 30 травня 2023 р. № 565, постановами Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Бюджетному кодексі України, законах України «Про публічні електронні реєстри», «Про електронні довірчі послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про оборону України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про надання будівельної продукції на ринку», «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», постанові Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», постанові Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381№ від 30 травня 2023 р. № 565 та інших законодавчих актах.
 4. Основними завданнями Комісії є:
  1. Розгляд та вивчення поданих заяв та інших документів, які є підставою для надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі -компенсація).
  2. Прийняття рішень про надання компенсації отримувачам компенсації чи відмову у наданні заявникам компенсації.
 5. Комісія утворюється та її персональний склад затверджуються розпорядженням начальника Савинської селищної  військової адміністрації, який є уповноваженим органом.
 6. Комісія є консультативно-дорадчим органом, підзвітним та підконтрольним уповноваженому органу. Уповноважений орган забезпечує дотримання комісією вимог цього Порядку.
 7. До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії.
 8. До складу комісії входить фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань «Будівництво та архітектура», крім спеціальності «Геодезія та землеустрій», або освіта, що має досвід роботи у сфері будівництва.

До складу Комісії входять представники правоохоронних органів з метою проведення перевірки наявності обмежень щодо отримання компенсації, передбачених абзацом третім пункту 4 Порядку.

Кількість членів Комісії повинна бути не менш як п'ять осіб. Максимальна кількість членів комісії, а також кількість представників від громадськості затверджується уповноваженим органом. Голова, заступник, секретар обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

 1. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії;

веде засідання Комісії;

розподіляє обов’язки між членами Комісії, дає їм доручення;

приймає рішення щодо проведення засідань Комісії;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Заступник голови Комісії:

у разі відсутності голови Комісії здійснює його функції;

забезпечує організацію діяльності Комісії;

здійснює моніторинг стану виконання рішень Комісії та постійно інформує про це голову Комісії;

виконує інші доручення голови Комісії.

Секретар Комісії:

організовує підготовку до засідання Комісії;

інформує членів Комісії про час та дату його проведення;

готує проект порядку денного;

складає та оформляє протокол засідання Комісії;

виконує інші функції за дорученням голови Комісії.

 1. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань розгляду на яких визначає голова Комісії.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Член комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, за якими існує такий конфлікт інтересів. Про наявність конфлікту інтересів член комісії або інша особа, яка має відповідні відомості, повинні повідомити голові комісії до початку засідання про прийняття рішення про можливість участі відповідного члена комісії у засіданні з відповідних питань.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення Комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн) та можуть підписувати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Член Комісії, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації, повідомляє про можливість звернутися на урядову гарячу лінію відповідно до п. 26 Порядку .
  2. Розглядає заяви.
  3. Встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку.
  4. Проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І «Злочин проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України.
  5. Перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей щодо акту комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8¹, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт. У разі відсутності даних акту комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу або самостійно, якщо вона виконує функції комісії відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт.
  6. Проводить огляд пошкодженого об'єкта, в тому числі з метою встановлення фактів проведення  ремонтних робіт та відповідності даним акту комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження.
  7. Ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 Порядку (далі - чек- лист).
  8. Приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання / відмову у наданні компенсації відповідно до Порядку.
  9. Здійснює розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт та визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акту комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8і Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8і Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва.
  10. Заповнює чек-лист в електронній формі за допомогою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна).
  11. Здійснює фотофіксацію пошкоджень об'єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акту комісійного обстеження.
  12. Виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.
 2. Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:
  1. Отримує заяви для їх розгляду.
  2. Перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи.
  3. Вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку.
  4. Вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї Комісії.
  5. Заповнює за кожним пошкодженим об'єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об'єкта та визначає розмір компенсації.
  6. Вносить відомості про надання / відмову у наданні компенсації.
  7. Комісія проводить перевірку інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, зокрема з урахуванням рекомендацій Мінфіну, наданих за результатами верифікації такої інформації щодо її відповідності вимогам законодавства, що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації, відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».
 3. Комісія з метою виконання покладених на неї завдань має:
  1. Доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.
  2. Право на безкоштовне отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

14. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 Порядку.

Строк розгляду заяви Комісією не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання до моменту внесення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна рішення про надання/відмову у наданні компенсації.

У разі коли заява була подана до дати утворення комісії, строк розгляду заяви відраховується від дати утворення комісії уповноваженим органом.

15. Підставами для відмови у наданні компенсації є:

            15.1.Подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Порядку або не мас повноважень для подання заяви.

15.2 Виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт.

             16. Підставами для зупинення розгляду заяви Комісією є:

             16.1. Неподання або подання не в повному обсязі інформації га/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 Порядку.

             16.2. Наявність у Комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України.

Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення Комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п'яти робочих днів з дня отримання Комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

            17. За результатом розгляду заяви комісія приймає рішення про надання/відмову у наданні компенсації. У рішення про відмову у наданні компенсації обов’язково зазначаються підстави такої відмови.

            Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії з урахуванням можливого його запровадження за заявою заявника) відповідно до пункту 25 цього Порядку уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі подані) та приймає одне з таких рішень:

затвердити рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації;

надіслати заяву на повторний розгляд комісією.

Копія рішення уповноваженого органу вноситься посадовою особою уповноваженого органу з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Повторний розгляд заяви здійснюється в порядку та у строки, передбачені пунктами 3-12 Порядку.

Заявнику засобами Єдиного державного веб порталу електронних послу і (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за результатами розгляду заяви надходить повідомлення про прийняте Комісією рішення та розмір компенсації не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати внесення в Реєстр знищеного та пошкодженого майні.

У разі подання заяви в паперовій формі відповідно до пункту 13¹ Порядку відповідні повідомлення доводяться до відома отримувача компенсації у письмовій формі комісією/уповноваженим органом, що прийняв таке рішення, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення.

Після затвердження рішення Комісії та внесення його у Реєстр пошкодженого та знищеного майна отримувачу компенсації засобами Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), надходить відповідне повідомлення.

             18. Інформація про місцезнаходження Комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформацію за результатами засідань Комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих Комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-порталі Савинської селищної територіальної громади.

            19. Організаційне, інформаційне, матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий комітет Савинської селищної ради.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь