Савинська громада
Харківська область, Ізюмський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетні запити 2022-2024

Дата: 30.12.2021 08:27
Кількість переглядів: 316

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)        
    1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   01     04397106        
    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    2.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   011     04397106        
    (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    3.   0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами     20550000000        
        (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)        
    4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:        
    1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
    Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
    2)  завдання бюджетної програми;  
    Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
    3) підстави реалізації бюджетної програми.  
    Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти  і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради  від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024  роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної  ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р.  №28-VІІІ "Про затвердження Програми  розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної  ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р.  №554-VІІІ "Про затвердження Програми  розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025  роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки.
 
 
    5. Надходження для виконання бюджетної програми:        
    1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)            
    Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)            
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11+12)
           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14            
      Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 1 672 792 0 0 1 672 792 1 560 291 0 0 1 560 291            
    25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0 0 0 0 0 546 862 0 546 862 0 36 938 0 36 938            
      УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 0 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229            
    2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                
    Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
                                                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                
      Надходження із загального фонду бюджету 1 716 321 0 0 1 716 321 1 887 952 0 0 1 887 952                                                                                
    25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0 40 631 0 40 631 0 44 695 0 44 695                                                                                
      УСЬОГО: 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647                                                                                
  6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
  1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)      
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 236 445 15 897 0 1 252 342 1 121 711 15 970 0 1 137 681      
  2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 272 018 3 497 0 275 515 246 777 3 513 0 250 290      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та  0 0 0 0 0 12 668 0 12 668 0 13 935 0 13 935      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
              інвентар                                                                                                                                                                                                            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 2 400 14 800 0 17 200 0 3 520 0 3 520      
  2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 155 121 0 0 155 121 184 338 0 0 184 338      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 4 993 0 0 4 993 4 109 0 0 4 109      
  2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 1 815 0 0 1 815 3 356 0 0 3 356      
  3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0      
    УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 500 000 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229      
  2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)    
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
                                   
    УСЬОГО                              
  3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  2111 Заробітна плата 1 233 882 17 567 0 1 251 449 1 357 270 19 324 0 1 376 594                                                                            
  2120 Нарахування на оплату праці 271 455 3 864 0 275 319 298 600 4 250 0 302 850                                                                            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 15 329 0 15 329 0 16 862 0 16 862                                                                            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 3 871 0 3 871 0 4 259 0 4 259                                                                            
  2271 Оплата теплопостачання 202 772 0 0 202 772 223 049 0 0 223 049                                                                            
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 520 0 0 4 520 4 972 0 0 4 972                                                                            
  2273 Оплата електроенергії 3 692 0 0 3 692 4 061 0 0 4 061                                                                            
    ВСЬОГО 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647                                                                            
  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                            
  7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)      
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0 0 0 0 1 672 792 511 600 500 000 2 184 392 1 560 291 36 938 0 1 597 229      
  99 Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми 0 0 0 0 0 35 262 0 35 262 0 0 0 0      
    УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 500 000 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229      
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647                                                                            
    УСЬОГО 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647                                                                            
  8. Результативні показники бюджетної програми:    
  1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13            
    Затрат                                  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13            
    кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. мережа 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 2,00 0,00 2,00            
    кількість класів од. мережа 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 12,00 5,00 2,00 7,00            
    кількість установ - усього од. мережа 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00            
    кількість установ у тому числі музичних шкіл од. мережа 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00            
    середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 11,55 2,77 14,32 11,16 2,77 13,93            
    середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00            
    середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 8,50 2,77 11,27 8,16 0,00 8,16            
    середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00            
    середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 9,55 1,00 0,00 1,00            
    Продукту                                  
    кількість учнів у музичних школах осіб мережа 0,00 0,00 0,00 70,00 22,00 92,00 70,00 22,00 92,00            
    середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб мережа 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00            
    Ефективності                                  
    середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 23897,00 1603,00 25500,00 22283,00 1679,00 23962,00            
    витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 23897,00 1603,00 25500,00 22283,00 1679,00 23962,00            
    витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 0,00 1603,00 1603,00 0,00 1679,00 1679,00            
    кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб   0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00            
    Якості                                  
    кількість днів відвідування днів мережа 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00            
  2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            
    Затрат                                                                            
    кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. мережа 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00                                                            
    кількість класів од. мережа 5,00 2,00 7,00 5,00 2,00 7,00                                                            
    кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                                                            
    кількість установ у тому числі музичних шкіл од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                                                            
    середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього од. штатний розпис 11,16 2,77 13,93 11,16 2,77 13,93                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            
    середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00